Enkele van de kunstenaars die ik ‘onder handen’ heb mogen nemen:

Jan van Goyen
Jacob Jordaens
Bartholomeus van der Helst
Gerard van Honthorst
Nicolaes Maes
Michiel van Mierevelt
Frederik de Moucheron
Giovanni Antonio Pellegrini
Philips Wouwerman