Enkele van de kunstenaars die ik ‘onder handen’ heb mogen nemen:

Jan van Goyen
Jacob Jordaens

Bartholomeus van der Helst
Gerard van Honthorst

Nicolaes Maes

Michiel van Mierevelt

Frederik de Moucheron

Giovanni Antonio Pellegrini

Philips Wouwerman